Wielu wykonawców robót budowlanych i inwestorów zastanawia się co jest lepszą opcją: wybór czy najem rusztowań? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga uwzględnienia kilku ważnych aspektów.

Koszty

Koszty to najważniejsze bodaj kryterium decyzyjne. Zawsze należy dokonać pełnej kalkulacji kosztów, związanych z najmem lub zakupem. W przypadku, gdy chodzi o jednorazowe ustawienie rusztowań na stosunkowo krótki czas lepszym rozwiązaniem niemal zawsze jest najem. Wyjątek od tej zasady stanowić może konieczność postawienia niewielkiej konstrukcji, do której wykorzystać można używane rusztowanie warszawskie. Jego ceny na portalach internetowych nie są specjalnie wygórowane. Po demontażu można je ponownie odsprzedać. Do niewątpliwych minusów tego rozwiązania należeć będzie stan techniczny rusztowań, mogący rzutować na trudności z ustawieniem.

Projekt rusztowania i montaż

W związku z tym, że każde rusztowanie musi posiadać projekt i protokół z montażu w celu uniknięcia katastrofy udowlanej, konieczne staje się rozważenie kwestii zatrudnienia osoby z uprawnieniami montera. W przypadku zakupu rusztowania zmuszeni będziemy przede wszystkim znaleźć specjalistę, a to wiąże się z dużym wydatkiem. Nie ponosimy go w przypadku najmu, bowiem cena najmu zazwyczaj obejmuje projekt rusztowania i jego odbiór po montażu.

Powtarzalność inwestycji

Jeśli rusztowania mają być wykorzystane jednorazowo tańszy jest najem. W sytuacji, gdy rusztowanie będzie wykorzystane przez bardzo długi okres czasu, lub w ramach kolejnej inwestycji zakup może być stosunkowo równoważny cenowo z najmem.

Koszty składowania

Mając swoje rusztowanie rozważyć należy także koszty jego składowania i zabezpieczenia. W przypadku braku zamykanego pomieszczenia, konieczny będzie stróż. Rusztowania to element, który ze względu na łatwość późniejszej sprzedaży często pada łupem złodziei.

Za kupnem rusztowania przemawia możliwość późniejszej jego odsprzedaży – ten sprzęt nie traci szybko na wartości, więc może to być opłacalna transakcja. Zakupiony sprzęt można też później samemu wypożyczać, co z pewnością z nawiązką pokryje poniesione koszty zakupu.

Jak przedstawiliśmy nie ma uniwersalnej opcji dotyczącej zakupu lub najmu rusztowań budowlanych. Decyzja w tym zakresie uwzględniać powinna specyficzną sytuacje inwestora lub wykonawcy.