Roboty wykonywane na rusztowaniach zaliczane są do prac niebezpiecznych. To właśnie upadki z rusztowań są najczęstszą przyczyną ciężkich i śmiertelnych wypadków w budownictwie. W ogóle co do wypadków związanych z pracą na rusztowaniach, to zdecydowana ich większość spowodowana jest brakiem lub niewłaściwym stosowaniem zabezpieczeń. Drugą przyczynę stanowią błędnie zamontowane konstrukcje rusztowań. Z tego powodu ich montaż musi być dokonany przez osobę posiadającą specjalne uprawnienia.

Monter rusztowań

Monter rusztowań to zawód lub uprawnienie, którego zdobycie nie jest możliwe w systemie kształcenia ciągłego. Nie można go zdobyć w szkole zawodowej, w technikum ani nawet na studiach. Każdy, kto chce pracować jako monter rusztowań, musi przedtem odbyć odpowiedni kurs i uzyskać stosowne uprawnienia. Kurs trwa 80 godzin i składają się na niego zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Uprawnienia nadawane są po skończeniu kursu i zdaniu egzaminu. Komisję egzaminacyjną każdorazowo powołuje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Przebieg kursu

W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych przyszli monterzy poznają zagadnienia związane z:

  • bezpieczeństwem i higieną pracy przy montażu rusztowań
  • dokumentacją techniczną dotyczącą budowy, montażu i użytkowania rusztowań
  • konstrukcjami rusztowań budowlanych z rur montażowych i rusztowań systemowych (modułowych)
  • praktycznymi pracami przygotowawczymi przed montażem
  • ćwiczeniami praktycznymi z zakresu montażu i demontażu rusztowań
  • praktycznymi zajęciami dotyczącymi przeglądu rusztowań

W przypadku budowy małych obiektów inżynierskich, dla których projektu rusztowań nie sporządza autor projektu budowlanego, projekt rusztowania również jest obowiązkowy. Odpowiedzialność za jego opracowanie spoczywa teoretycznie na kierowniku budowy, a w przypadku braku kierownika na osobie posiadającej uprawnienia montera rusztowań. W praktyce budowlanej nawet w przypadku obiektów, które posiadają kierownika budowy, projekt rusztowania sporządza osoba mająca uprawnienia monterskie lub w przypadku najmu, firma będąca właścicielem sprzętu.

Jednym z praktykowanych na budowach z dużymi konstrukcjami rusztowań rozwiązaniem jest zatrudnianie kierowników do spraw rusztowań. Są to osoby z uprawnieniami monterskimi lub osoby posiadające uprawnienia budowlane, które specjalizują się w obsłudze rusztowań. W przypadku scedowania na nich obowiązków, konieczne jest dokonanie stosownego wpisu w dzienniku budowy.