Rusztowania co do zasady mają zapewnić dostęp to wysoko położonych elementów konstrukcji, lub miejsc trudno dostępnych. Ich prawidłowy montaż zapewnia późniejsze bezpieczne z nich korzystanie. O tym, na co zwrócić uwagę podczas montażu rusztowania, piszemy poniżej.

Podłoże

Zgodnie z normami dotyczącymi montażu rusztowania, ich konstrukcja wymaga stabilnego ustawienia na podłożu. W tym celu miejsce, w którym będzie stało rusztowanie należy zastabilizować i zapewnić spadek wód opadowych poprzez odpowiednie wyprofilowanie. Rodzaj stabilizacji uzależniony jest warunkami gruntowymi. W przypadku, gdy stabilizacja nie jest możliwa lub konieczna, wykorzystać można stabilizację poprzez montaż odpowiednich podkładów. Podkładami tymi nie mogą być cegły, powierzchnie ze spękaniami ani podkłady klinowe.

Kotwienie

Kotwienie to kolejny kluczowy element montażu. Sposób kotwienia zawsze zawierają katalogi producentów rusztowania. Zdarza się jednak, że konstrukcja wymaga zastosowania kotwienia nietypowego, wówczas należy je projektować indywidualnie. Dotyczy to w szczególności elewacji, które w dużej części będą szklane lub metalowe. Taka elewacja ogranicza ilość miejsca, w którym można umieścić kotwy i wymaga uwzględnienia przez architekta miejsc kotwień i ich rodzaju (wiercone, klejone, podwójne, itp.) na etapie projektu. Elementem wpływającym na obciążenia kotew są także plandeki i siatki, które powodują zwiększony ciężar konstrukcji rusztowania.

Zabezpieczenie terenu budowy

Współczesne budynki coraz częściej powstają w centrach miast. Nie okala ich wolny plac będący terenem budowy, lecz często tylko wąski pas a nawet chodnik. Tego rodzaju teren wymaga specjalnej ochrony bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu rusztowania lub bezpośrednio pod nim. Rozwiązaniem wykorzystywanym w tych sytuacjach jest stosowanie siatek i daszków ochronnych. Daszek musi być szerszy o 1 metr, niż znajdujące się pod rusztowaniem przejście. Zabezpieczenia wymagają nie tylko przechodnie, ale także pracownicy na rusztowaniu. W celu zabezpieczenia ich przed uderzeniem pojazdu poruszającego się po jezdni w bliskim sąsiedztwie rusztowania, konieczne staje się montowanie specjalnych odbojów uniemożliwiających uderzenie w konstrukcję. Mają one postać betonowych słupów i barier lub rzadziej barier energochłonnych.