Demontaż rusztowań przebiega zawsze w oparciu o określone procedury. Najważniejszą z nich jest postępowanie w oparciu o dokumentację lub projekt rusztowania.

Strefa demontażu

Strefa demontażu, to co do zasady strefa niebezpieczna. Dlatego przed demontażem musi być wydzielony obszar, do którego nie będzie możliwy dostęp osób spoza budowy. Problematyczne jest wydzielanie stref, które przebiegają w centrum miast. Zazwyczaj z braku miejsca wymagają uzyskania specjalnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczy to jezdni i chodnika. Zajęcie może być dokonane tylko na określony czas i wiąże się z opłatą administracyjną W większych miastach służby zarządów dróg bardzo skrupulatnie sprawdzają zgodność terminu zajęcia z wydanym zezwoleniem i w przypadku przekroczeń karzą inwestorów lub wykonawców wysokimi mandatami.

Projekt rusztowania

Demontaż zawsze przebiega w oparciu o dokumentację projektową budynku lub projekt rusztowania. W szczególności dokumentacja techniczna musi być uwzględniona przy demontażu rusztowań kotwionych przy wysokich szklanych i metalowych elewacjach. Absolutnie zakazane jest rozkotwianie więcej, niż jednego poziomu rusztowania.

Urządzenia transportowe demontażu

Demontaż rusztowania niezwykle często wymaga uprzedniego montażu urządzeń do transportu demontowanych elementów. W szczególności dotyczy to cięższych podestów i pomostów roboczych. Ich transport w dół bardzo wysokich konstrukcji byłby zbyt czasochłonny. Dlatego w tym celu wykorzystuje się specjalne dźwigi, wciągarki i windy, którymi sukcesywnie podaje się elementy konstrukcji na dół.

Składowanie zdemontowanych elementów

Zdemontowane elementy zazwyczaj składowane są na placu budowy, lub układane bezpośrednio na środkach transportu, którymi będą z budowy wywożone. Również w tej kwestii obowiązują pewne zasady. Przede wszystkim przepisy zabraniają składowania zdemontowanych elementów rusztowań na ruchomych podestach. Jest to niestety wciąż częsta praktyka na polskich budowach. Ruchome podesty wykorzystuje się w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub ubrudzeniem elementów. Stwarzają one jednak realne ryzyko obsunięcia i spowodowania wypadku.

Jak przedstawiono, demontaż rusztowania budowlanego przebiega w oparciu o kilka zasad. Ich stosowanie ma na celu bezpieczeństwo pracowników budowy, mieszkańców, przechodniów, a także wszystkich innych osób znajdujących się w otoczeniu rusztowania.