Zarówno montaż, jak i demontaż rusztowania, wymaga zachowania określonych procedur i zasad bezpieczeństwa. O nich, a także o osobach posiadających specjalne uprawnienia do tych czynności piszemy w tej sekcji.